Individuální kurzy

  Individuální kurzy pro jednotlivce / dvojice

  Jedná se o kurz s profesionálním instruktorem, v časovém rozmezí 6 hodin / 

  prodloužení možné dle osobnostních předpokladů a vzájemných dohod na místě dle energie.

  Kurz je zaměřen přímo na Vaše potřeby, nicméně v obecné rovině se jedná o nácvik souboru motorických dovedností a jejich využití v provozu na pozemních komunikacích. 

  Vše je zcela individuální a je zaměřeno na Vaše konkrétní požadavky a apotřeby.

  • upřednostňujeme výuku v poměru 1 : 1 (instruktor : jezdec/žák)
  • v případě potřeby a zájmu, je možno nastavit výuku maximálně dvěma jezdcům/žákům na jednoho instruktora

  Komunikace/ Výuka probíhá prostřednictvím interkomu s on-line zpětnou vazbou / přilby s intercomem Vám zapůjčíme (pokud nemáte vlastní).

  Naším cílem není vštěpovat ¨Vám myšlenku že pouze naše technika je ta správná, ale možnost vyzkoušet si různé modelové situace s cílem pochopit samotné chování jezdce a motocyklu. Tím pádem získáte větší kontrolu a ve své podstatě se můžete následně rozhodnout, jakým způsobem vyhodnotit danou konkrétní situaci v reálném provozu.

  Vhodné pro začátečníky a pokročilé jezdce.


  • předpoklady pro individuální kurz na veřejné komunikaci jsou ukončené závěrečné zkoušky v autoškole, alespoň minimální zkušenost z provozu (například ujetých 1000 km). Jezdec musí být na kurz vybaven vlastním ochranným oblečením! Pro Vaši inspiraci jsme zde připravili přehled základního moto oblečení a informace, na co se při jeho nákupu zaměřit, případně kde jej zakoupit. Úroveň osobní ochrany a kvalita vybavení je samozřejmě čistě individuální věc, ale nezbytnou nutností pro absolvování našeho kurzu je přilba, kvalitní pevné nadkotníkové boty, oblečení s chrániči a pevné rukavice. 
  • My doporučujeme také páteřák!!! Pokud jej nemáte, rozhodně o něm  do budoucna uvažujte. Pro absolvování kurzu Vám jej případně zapůjčíme.
  • kurz vždy začínáme na cvičné ploše (účelové komunikaci) , vzájemným představením a vyzpovídáním, kdy se ptáme na Vaše zkušenosti, praxi, pocity v provozu, vědomé chyby, obavy, vlastní potřeby či na co se chcete sami nejvíce soustředit
  • dále přecházíme ke kontrole technického stavu stroje klienta (základní kontrola tlaků v pneu, kapalin, nastavení motocyklu / páček, brzd) a seznámení se s nastavením ovládacích prvků motocyklu. K tomuto tématu se v průběhu kurzu vracíme a pomůžeme Vám pochopit důležitost nastavení pro ovládání Vašeho stroje, případně Váš komfort za řídítky
  • poté, když zkušenosti dovolí, vydáváme se s Vámi na cca 20 min seznamovací jízdu. Tento prostor má instruktor pro vypozorování Vašich jízdních zkušeností, motoriky (optikou instruktora). Zhodnotí Vaše návyky, jistotu v provozu, odhadne Vaše zkušenosti dle chování a reakcí. Na základě této analýzy instruktor stanoví úroveň a náročnost následného výcviku
  • pokud jste bez potíží schopný pohybu na veřejné komunikaci (úrovně jsou různé, realizujeme samozřejmě také individuální kurzy na cvičných plochách) následuje výcvik v reálném provozu na trase s různými stupni provozu a obtížnosti 
  • při výuce se obecně zaměřujeme na techniku jízdy, motoriku, pozice těla, pozice při průjezdem zatáček, reakční schopnosti, brzdění
  • výuka je zakončena celkovým zhodnocením konkrétního výcviku a doporučením, v jakých směrech se můžete dál rozvíjet, na co je třeba se více soustředit, doporučením dalších výcviků (individuálních či skupinových), či samostatného tréningu 
  • součástí výuky je možnost využití airbagových vest Hit-Air od japonského výrobce / zapůjčíme Vám zdarma
  • kurz je určen pro všechny typy motocyklů

  Objednáním služby souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst).