Individuální kurz

Zcela individuální kurz zaměřený  na konkrétní požadavky -  v návaznosti na osobnostní předpoklady každého jednotlivce. Ať už se jedná o ucelenou a jasně koncipovanou výuku a výcvik instruktora a klienta na motocyklu vedoucích ke zlepšení ovládání motocyklu,  tak ale i zaměření na konkrétní požadavky (odbourání strachu, průjezd zatáčkou, zvládnutí krizového brzdění či úhybný manévr, potřeba dát "kolínko",  zkrátka cokoliv ☺ Vás zajímá)

4 000,00 Kč