Je to otrava, ale co už.. GDPR níže 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu


 1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa
 • fakturační adresa
 • emailová adresa
 • telefonický kontakt
 • IP adresa
 • Cookies


2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

Zpracování objednávky pro prodej a zasílání obchodních nabídek Správce. 

Doba zpracování osobních údajů je: Po dobu trvání smlouvy a následně ještě 3 roky od jejího ukončení.

 

3. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: 

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů* , že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

*Poučení Subjektu údajů 

 • Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje, že: 
 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné
 • správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení
 • správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám
 • subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením